Stop geweld tegen meisjes. Doneer nu!

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen. De wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen is alarmerend. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

 • Bieden van psychologische hulp aan meisjes die te maken hebben gehad met geweld.
 • Opvang voor gevluchte meisjes. Ze krijgen onderdak, eten en kunnen een opleiding volgens zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
 • Opleiden van rolmodellen om voorlichting te geven.
 • Trainen van lokale zorgverleners.

Help mee en doneer nu voor een betere toekomst voor Afrikaanse meisjes!

Stop geweld tegen meisjes. Doneer nu!

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen. De wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen is alarmerend. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

 • Bieden van psychologische hulp aan meisjes die te maken hebben gehad met geweld.
 • Opvang voor gevluchte meisjes. Ze krijgen onderdak, eten en kunnen een opleiding volgens zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
 • Opleiden van rolmodellen om voorlichting te geven.
 • Trainen van lokale zorgverleners.

Help mee en doneer nu voor een betere toekomst voor Afrikaanse meisjes!

Veelgestelde vragen
 • Wat doet Amref Flying Doctors?

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het realiseren van een gezond en sterk Afrika?

  Van iedere euro ging in 2022 €0,84 naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.