Zonder goede hygiëne is goede ontwikkeling onmogelijk.

Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. In Ethiopië is naar school gaan voor meisjes niet vanzelfsprekend. Meisjes en vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van (vervuild) water, vaak kilometers verderop. De tijd die ze hieraan besteden, kunnen zij niet naar school of werken.

Ook raakt het gebrek aan schoon water en een goede hygiëne meisjes tijdens hun menstruatie. Een groot deel van de meisjes beschikt niet over menstruele hulpmiddelen zoals maandverband en tampons en op school zijn vaak geen toiletten. Dit betekent dat de meisjes niet naar school gaan tijdens hun menstruatie.

Schoon water en hygiëne is van levensbelang. Help mee en doneer nu!

Een waterpunt met schoon water en wc’s verandert het leven van meisjes op de volgende manieren:

 • Zij kunnen hun tijd besteden aan school in plaats van het halen van water
 • Meisjes worden minder snel ziek doordat zij geen vervuild water hoeven te drinken
 • Meisjes kunnen ook naar school wanneer ze ongesteld zijn

Zonder goede hygiëne is goede ontwikkeling onmogelijk.

Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. In Ethiopië is naar school gaan voor meisjes niet vanzelfsprekend. Meisjes en vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van (vervuild) water, vaak kilometers verderop. De tijd die ze hieraan besteden, kunnen zij niet naar school of werken.

Ook raakt het gebrek aan schoon water en een goede hygiëne meisjes tijdens hun menstruatie. Een groot deel van de meisjes beschikt niet over menstruele hulpmiddelen zoals maandverband en tampons en op school zijn vaak geen toiletten. Dit betekent dat de meisjes niet naar school gaan tijdens hun menstruatie.

Schoon water en hygiëne is van levensbelang. Help mee en doneer nu!

Een waterpunt met schoon water en wc’s verandert het leven van meisjes op de volgende manieren:

 • Zij kunnen hun tijd besteden aan school in plaats van het halen van water
 • Meisjes worden minder snel ziek doordat zij geen vervuild water hoeven te drinken
 • Meisjes kunnen ook naar school wanneer ze ongesteld zijn

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors?

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het realiseren van een gezond en sterk Afrika?

  In 2021 was ons kostenpercentage 14 procent. Dat ligt ruim onder de CBF-norm van 25 procent. Van iedere euro ging in 2021 € 0,86 direct naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.

 • Wat is Water for Life?

  Water for Life is een stichting van de Nederlandse waterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen, PWN en VEI. Wij vinden dat iedereen wereldwijd recht heeft op betrouwbaar en veilig drinkwater en een schoon toilet. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in lage inkomenslanden. Lees meer over Water for Life.