Geweld tegen meisjes en vrouwen moet stoppen

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen: het geweld tegen meisjes en vrouwen neemt wereldwijd toe. Meisjes en vrouwen lopen het risico om slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. Dit moet stoppen!

Het stoppen van dit geweld doen we zo:

  • Wij leiden Afrikaanse rolmodellen op. Dit zijn onze ‘Champions’ die voorlichting geven. Ze voeren gesprekken met de gemeenschappen om meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken uit te bannen en cultuurverandering van binnenuit mogelijk te maken.
  • Wie bieden opvang voor gevluchte meisjes (‘A Nice place’). Hier krijgen zij onderdak en eten en kunnen ze een opleiding krijgen zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
  • We trainen lokale zorgverleners. Deze zorgverleners komen bij crisisgezinnen over de vloer en kunnen ingrijpen als dit nodig is.
  • We bieden psychologische hulp voor meisjes die te maken hebben gehad met geweld. Bijvoorbeeld doordat ze zijn besneden of gevlucht voor een kindhuwelijk.

De meisjes hebben uw hulp harder nodig dan ooit. Help mee en doe ook een gift!

Geweld tegen meisjes en vrouwen moet stoppen

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen: het geweld tegen meisjes en vrouwen neemt wereldwijd toe. Meisjes en vrouwen lopen het risico om slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. Dit moet stoppen!

Het stoppen van dit geweld doen we zo:

  • Wij leiden Afrikaanse rolmodellen op. Dit zijn onze ‘Champions’ die voorlichting geven. Ze voeren gesprekken met de gemeenschappen om meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken uit te bannen en cultuurverandering van binnenuit mogelijk te maken.
  • Wie bieden opvang voor gevluchte meisjes (‘A Nice place’). Hier krijgen zij onderdak en eten en kunnen ze een opleiding krijgen zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
  • We trainen lokale zorgverleners. Deze zorgverleners komen bij crisisgezinnen over de vloer en kunnen ingrijpen als dit nodig is.
  • We bieden psychologische hulp voor meisjes die te maken hebben gehad met geweld. Bijvoorbeeld doordat ze zijn besneden of gevlucht voor een kindhuwelijk.

De meisjes hebben uw hulp harder nodig dan ooit. Help mee en doe ook een gift!