Onze strijd tegen geweld tegen meisjes en vrouwen

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen en vinden wij de wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen alarmerend. Het zorgt ervoor dat meisjes achtergesteld blijven en zich niet  verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij minder kansen dan jongens. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

 • Amref Flying Doctors biedt psychologische hulp voor meisjes die te maken hebben gehad met geweld. Bijvoorbeeld doordat ze zijn besneden of gevlucht voor een kindhuwelijk of besnijding.
 • Opvang voor gevluchte meisjes in ‘A nice place’. Hier krijgen zij onderdak, eten en kunnen ze een opleiding krijgen zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
 • Rolmodellen opleiden. Wij noemen hen ‘champions’ en zij geven voorlichting. Dit doen zij face-to-face aan kleine groepjes of via de radio om tijdens de coronapandemie ook mensen te bereiken. Ze voeren gesprekken met de gemeenschappen om kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis uit te bannen en cultuurverandering van binnenuit mogelijk te maken.
 • Lokale zorgverleners trainen. De zorgverleners komen bij crisisgezinnen over de vloer en kunnen ingrijpen als dit nodig is. Ook worden ze opgeleid om psychologische ondersteuning te geven aan meisjes die vluchten voor kindhuwelijken of besnijdenissen.

Onze strijd tegen geweld tegen meisjes en vrouwen

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen en vinden wij de wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen alarmerend. Het zorgt ervoor dat meisjes achtergesteld blijven en zich niet  verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij minder kansen dan jongens. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

 • Amref Flying Doctors biedt psychologische hulp voor meisjes die te maken hebben gehad met geweld. Bijvoorbeeld doordat ze zijn besneden of gevlucht voor een kindhuwelijk of besnijding.
 • Opvang voor gevluchte meisjes in ‘A nice place’. Hier krijgen zij onderdak, eten en kunnen ze een opleiding krijgen zodat ze straks financieel onafhankelijk zijn.
 • Rolmodellen opleiden. Wij noemen hen ‘champions’ en zij geven voorlichting. Dit doen zij face-to-face aan kleine groepjes of via de radio om tijdens de coronapandemie ook mensen te bereiken. Ze voeren gesprekken met de gemeenschappen om kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis uit te bannen en cultuurverandering van binnenuit mogelijk te maken.
 • Lokale zorgverleners trainen. De zorgverleners komen bij crisisgezinnen over de vloer en kunnen ingrijpen als dit nodig is. Ook worden ze opgeleid om psychologische ondersteuning te geven aan meisjes die vluchten voor kindhuwelijken of besnijdenissen.

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.

 • Hoe besteedt Amref Flying Doctors mijn geld?

  In 2019 is 87% van de inkomsten besteed aan onze doelstelling om een betere gezondheid in Afrika te creëren. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.