Iedereen verdient een goede start

Bijna 50% van de kindersterfte in Afrika vindt plaats in de eerste maanden. Iedere twee seconden overlijdt ergens in de wereld een moeder door complicaties tijdens de bevalling. In ruim de helft van de gevallen gaat dit om een moeder in Oost-Afrika. Het overlijden van een moeder heeft in Afrika vaak grote gevolgen voor een gemeenschap, omdat vrouwen de zorg dragen voor het gezin.

Er is een schrijnend tekort aan zorgverleners en verloskundigen die aanstaande moeders kunnen helpen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling. Hierdoor overlijden moeders en hun baby’s. Amref Flying Doctors traint zorgverleners en verloskundigen en verbetert zo de moeder- en kindzorg in Afrika.

Uw steun is onmisbaar. Met uw donatie geeft u moeders een kans om veilig te bevallen en kunnen baby’s gezond opgroeien.

 

Iedereen verdient een goede start

Bijna 50% van de kindersterfte in Afrika vindt plaats in de eerste maanden. Iedere twee seconden overlijdt ergens in de wereld een moeder door complicaties tijdens de bevalling. In ruim de helft van de gevallen gaat dit om een moeder in Oost-Afrika. Het overlijden van een moeder heeft in Afrika vaak grote gevolgen voor een gemeenschap, omdat vrouwen de zorg dragen voor het gezin.

Er is een schrijnend tekort aan zorgverleners en verloskundigen die aanstaande moeders kunnen helpen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling. Hierdoor overlijden moeders en hun baby’s. Amref Flying Doctors traint zorgverleners en verloskundigen en verbetert zo de moeder- en kindzorg in Afrika.

Uw steun is onmisbaar. Met uw donatie geeft u moeders een kans om veilig te bevallen en kunnen baby’s gezond opgroeien.

 

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het realiseren van een gezond en sterk Afrika?

  In 2021 was ons kostenpercentage 14 procent. Dat ligt ruim onder de CBF-norm van 25 procent. Van iedere euro ging in 2021 € 0,86 direct naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.