Iedereen verdient een goede start

Door corona staat de reguliere zorg onder druk. Hier in Nederland, maar ook in Afrika. Wij hebben veel respect voor alle mensen in de zorg, en zijn trots op iedereen die in deze situatie voor een ander zorgt.

Maar nu in ziekenhuizen de zorg overloopt, neemt het aantal thuisbevallingen weer toe. Vaak bevallen de vrouwen nu zonder begeleiding. Dat baart ons zorgen! Je weet vast hoe belangrijk het is voor een moeder om goede begeleiding te krijgen voor, tijdens én na de zwangerschap.

Maar helaas is dit voor een moeder in Afrika totaal niet vanzelfsprekend. Er is een groot tekort aan zorg van verloskundigen die aanstaande moeders kunnen helpen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling. Hierdoor overlijden moeders en hun baby.

 

Iedereen verdient een goede start

Door corona staat de reguliere zorg onder druk. Hier in Nederland, maar ook in Afrika. Wij hebben veel respect voor alle mensen in de zorg, en zijn trots op iedereen die in deze situatie voor een ander zorgt.

Maar nu in ziekenhuizen de zorg overloopt, neemt het aantal thuisbevallingen weer toe. Vaak bevallen de vrouwen nu zonder begeleiding. Dat baart ons zorgen! Je weet vast hoe belangrijk het is voor een moeder om goede begeleiding te krijgen voor, tijdens én na de zwangerschap.

Maar helaas is dit voor een moeder in Afrika totaal niet vanzelfsprekend. Er is een groot tekort aan zorg van verloskundigen die aanstaande moeders kunnen helpen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling. Hierdoor overlijden moeders en hun baby.

 

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het realiseren van een gezond en sterk Afrika?

  In 2020 was ons kostenpercentage 15 procent. Dat ligt ruim onder de CBF-norm van 25 procent. Van iedere euro ging in 2020 € 0,85 direct naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.