Help aanstaande moeders in Kenia veilig te bevallen

Er is een enorm tekort aan medisch personeel en medische middelen in Afrikaanse ziekenhuizen, zoals die waar verloskundige Mary Grace werkt. Mary Grace heeft te weinig collega’s en alleen zíj is erin getraind om met het enige echoapparaat in het ziekenhuis te werken. Hierdoor kunnen niet alle aanstaande moeders goed worden begeleid, met als gevolg dat vrouwen en baby’s vaak voor, tijdens of na de bevalling overlijden.

Laten we er samen voor zorgen dat er meer vrouwen veilig en gezond bevallen.

Help aanstaande moeders in Kenia veilig te bevallen

Er is een enorm tekort aan medisch personeel en medische middelen in Afrikaanse ziekenhuizen, zoals die waar verloskundige Mary Grace werkt. Mary Grace heeft te weinig collega’s en alleen zíj is erin getraind om met het enige echoapparaat in het ziekenhuis te werken. Hierdoor kunnen niet alle aanstaande moeders goed worden begeleid, met als gevolg dat vrouwen en baby’s vaak voor, tijdens of na de bevalling overlijden.

Laten we er samen voor zorgen dat er meer vrouwen veilig en gezond bevallen.

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF keurmerk?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Ziet u de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet u dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kunt u giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van uw belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vindt u ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.

 • Hoe besteedt Amref Flying Doctors mijn geld?

  In 2021 was ons kostenpercentage 14 procent. Dat ligt ruim onder de CBF-norm van 25 procent. Van iedere euro ging in 2021 € 0,86 direct naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.