Mede dankzij u werken wij al 65 jaar aan een sterk en gezond Afrika, met resultaat!

Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

Amref Flying Doctors zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

In 2021 hebben we dankzij donateurs zoals u onder andere het volgende bereikt: 

 • We trainden in totaal meer dan 325.000 zorgverleners in de strijd tegen het coronavirus
 • In 2021 lieten meer dan 45.000 mensen een veilig toilet bouwen
 • In ons projectgebied in Zambia bezoekt nu maar liefst 97,8% van de vrouwen een ziekenhuis tijdens de zwangerschap

 

Mede dankzij u werken wij al 65 jaar aan een sterk en gezond Afrika, met resultaat!

Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

Amref Flying Doctors zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

In 2021 hebben we dankzij donateurs zoals u onder andere het volgende bereikt: 

 • We trainden in totaal meer dan 325.000 zorgverleners in de strijd tegen het coronavirus
 • In 2021 lieten meer dan 45.000 mensen een veilig toilet bouwen
 • In ons projectgebied in Zambia bezoekt nu maar liefst 97,8% van de vrouwen een ziekenhuis tijdens de zwangerschap

 

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors?

  Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. We leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.

  Het werk dat wij doen is onderverdeeld in vier thema’s:

  • Meer goed opgeleide zorgverleners
  • Mijn lijf, mijn leven
  • Proper water, goede hygiëne
  • Medische zorg voor iedereen.
 • Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het realiseren van een gezond en sterk Afrika?

  In 2021 was ons kostenpercentage 14 procent. Dat ligt ruim onder de CBF-norm van 25 procent. Van iedere euro ging in 2021 € 0,86 direct naar een gezond en sterk Afrika. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Ziet u de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet u dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kunt u giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van uw belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst zijn we te vinden onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.

 • Hoe kan ik mijn schenking stoppen?

  Besluit u om ons werk in Afrika niet langer te steunen, bel dan naar +32 (0)456 41 89 51 tussen 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00 uur. We maken het dan direct voor u in orde.

  Let op! Opzeggen is altijd gratis! Maak geen gebruik van websites die u tegen betaling helpen met het opzeggen van je donatie. Natuurlijk vinden we het jammer dat u overweegt om uw schenking te stoppen, maar we regelen dit uiteraard gratis voor u.