Geef meisjes en gezinnen nu schoon drinkwater!

Het aanleggen van al die waterpunten doen we samen met de lokale bevolking. Zij onderhouden deze punten ook. Want alleen zo zorgen we ervoor dat de oplossingen blijvend zijn. Jouw gift voor schoon water zorgt ervoor dat een gezin gezond blijft. Zodat ouders niet langer geconfronteerd worden met torenhoge medische kosten. Zodat vrouwen kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen en zodat meisjes gewoon naar school kunnen.

Geef meisjes en gezinnen nu schoon drinkwater!

Het aanleggen van al die waterpunten doen we samen met de lokale bevolking. Zij onderhouden deze punten ook. Want alleen zo zorgen we ervoor dat de oplossingen blijvend zijn. Jouw gift voor schoon water zorgt ervoor dat een gezin gezond blijft. Zodat ouders niet langer geconfronteerd worden met torenhoge medische kosten. Zodat vrouwen kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen en zodat meisjes gewoon naar school kunnen.

Veelgestelde vragen
 • Wat is Amref Flying Doctors

  Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. We zijn een Afrikaanse organisatie en gaan daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking. We leiden Afrikaanse mensen op en bestrijden ziektes. Ook praten en werken we samen met overheden. Samen werken we aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika.

  Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun.

 • Wordt Amref Flying Doctors erkend door het CBF?

  Ja, wij worden erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Het CBF is een onafhankelijk bureau dat controleert of we op een goede manier geld inzamelen en uitgeven. We mogen bijvoorbeeld maximaal 25% van de opbrengst uitgeven voor het inzamelen van geld. Verder moet ons bestuur bestaan uit onafhankelijke leden en moeten de financiële gegevens duidelijk en openbaar zijn.

  Zie je de CBF-erkenning bij een goed doel? Dan weet je dat het CBF het goede doel streng heeft beoordeeld en dat alles goed is. De erkenning geldt vijf jaar en beoordeelde organisaties worden tussentijds beoordeeld.

 • Is Amref Flying Doctors aangemerkt als ANBI?

  Ja, we zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Vanaf 1 januari 2008 kun je giften aan goede doelen die zijn erkend als ANBI aftrekken van je belastbare inkomen. Op de website van de belastingdienst vind je ons onder de naam ‘Stichting African Medical Research Foundation Nederland’.

  Ons RSIN-nummer: 0045.31.395.

 • Hoe besteedt Amref Flying Doctors mijn geld?

  In 2019 is 87% van de inkomsten besteed aan onze doelstelling om een betere gezondheid in Afrika te creëren. Kijk voor meer informatie in ons jaarverslag.